WEBLINK

logo_vasep

Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers

logo_vietfish

Vietnam Fisheries International Exhibition

logo_pangasius_vietnam

logo

National Agro - Forestry - Fisheries Quanlity Assurance Department

che-bien-thuy-sanLãnh đạo công ty xác định dùng thế mạnh là sự kết hợp hiệu quả giữa xuất khẩu và nhập khẩu để phát triển bền vững, tận dụng các cơ hội tốt nhất trong kinh doanh. Vì vậy, công ty đã có định hướng chiến lược trong những năm tới.

Read more...